"Om man vill säga något dumt"

Näthat i barn-app med anonyma användare

2:50 min

Barn och unga använder allt oftare appar där man kan vara anonym. Anonyma appar leder i en del fall till näthat och mobbning. Och den app som är populärast just nu heter Tellonym.

På Färnäs skola i Mora kommun jobbar de mot problematiken med nätmobbning

På appen Tellonym kan man inte se personers namn och bild. Man kan få elaka kommentarer av någon, utan att veta vem det är som har skickat dessa.

Appen påminner om en annan app Ask.fm, och användningen är mycket lik Facebook. Precis som på många andra appar kan man också ha ett anonymt smeknamn.

– Ja, ibland är det lite snuskiga kommentarer, säger Noah Melvin, elev i årskurs fem på Färnäs skola. 

Men varför använder man anonyma appar?

– Det är väl för att man är rädd för att säga det på riktigt. Man kanske tycker det är pinsamt, eller så vill man säga något dumt man inte vågar på riktigt. Då tycker de, anonym yes, nu kan jag bara säga det eller skriva, säger Elias Ersson, elev i årskurs fem på Färnäs skola. 

På Tellonym är åldersgränsen 13 år. Erika Olsson är lärare på Färnäs skola och digital skolutvecklare i Mora kommun. Hon jobbar bland annat med hur man kan förebygga problem på nätet.

– Det är jätteviktigt att skolan och hemmet har ett samarbete där vi tillsammans kan hjälpa varandra att få upp kunskapen kring vad dels våra elever gör när de är på nätet, hur de använder apparna, säger Erika Olsson.

Vidare, finns det en frivillig EU-överenskommelse mellan bland annat Facebook och Google som säger att de måste ta bort kränkande kommentarer inom ett dygn.

Tellonym vill inte ställa upp på en intervju och svara på om de i med i överenskommelsen. Men när det gäller deras ansvar för problemet med näthat och mobbning skriver de så här.  

"Vi inte styra vad folk pratar om på vår plattform och hur de pratar. Men vi sätter tydliga gränser och visar vad vi tycker är att gå för långt, med hjälp av våra modererings- och språkfilter."

På statens medieråd arbetar man med barn och ungas medievanor, och hur de kan bli påverkade av olika typer av medier.

Ulf Dalquist, som är chef för forskning och omvärldsbevakning, menar att man kan hjälpa unga till hälsosamma nätvanor genom att ha en öppen dialog med dem. Men måste ungdomarna själva vilja begränsa sitt mobil och appanvändande, berättar Ulf Dalquist.

– Det handlar om att bygga upp ett förtroende, så de inte smyger med vad de gör på nätet. För det är då de riktigt tråkiga sakerna händer. När det är utanför vuxenvärldens insyn, säger Ulf Dalquist.