Årsbok för 2018

Säpo: Hoten mot Sverige ökar

2:01 min

Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortfarande det största hotet mot Sverige, enligt Säpo.

På torsdagen presenterades Säkerhetspolisens årsbok för 2018. Den svarar bland annat på hur underrättelsehotet ut mot Sverige ser ut, och hur extremistmiljöerna har utvecklats och hur deras verksamhet förändrats.

Det har varit ett händelserikt år för Sverige och för Säkerhetspolisen, enligt säkerhetspolischef Klas Friberg.

– 2018 har inneburit att arbetet inom samtliga våra verksamhetsområden är och har varit intensivt, säger han.

Valet och den efterkommande regeringsbildningen var en av händelserna som Säpo jobbade med 2018.

– Ingen omfattande påverkanskampanj, i syfte att påverka det svenska valet, ägde rum, säger Klas Friberg.

Säpo skriver också att hotbilden mot Sverige är bredare än tidigare samt att det finns brister i säkerhetsskyddet.

 – Vi har idag ett läge där hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än vad den gjorde för bara några år sedan. Situationen i vår omvärld har förändrats och hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år, säger Klas Friberg.

– Den tekniska utvecklingen har gjort statliga aktörers cyberinhämtning mer avancerad, samtidigt pågår också den traditionella personbaserade inhämtningen där främmande makt värvar agenter.

Under senare år har framför allt Ryssland utvecklat förmågan att agera inom gråzonen, där man aktivt och dolt påverkar andra stater, enligt Säpos årsbok – där man även konstaterar att säkerhetsskyddsinventeringen som Säpo gjorde under förra året visade på vissa förbättringar i myndigheternas säkerhetsskydd, men att det finns fortsatt brister.

Ryssland försöker påverka bilden av Sverige, via olika kanaler, både öppna och dolda. Ett exempel på detta är hur ryska medier målande beskriver Sverige som ett land i ständig kris, enligt Säpo.

Även Kina bedriver verksamhet mot Sverige inom ramen för det som är en gråzon. Det handlar om både lagliga och olagliga metoder, industrispionage, politiskt spionage, i syfte att stärka Kinas ekonomi och militära förmåga, enligt myndigheten.

Enligt årsboken utgör den våldsbejakande islamistiska miljön fortfarande det största hotet mot Sverige, utifrån ett attentatsperspektiv.

– Ett tillbakatyckt IS är inte samma sak som ett besegrat IS, säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säkerhetspolisen.

Enligt Säpo finns totalt tre extremistmiljöer som har som mål att ändra samhällsordningen. Utöver den våldsbejakande islamismen handlar det om vit makt-miljön och den autonoma miljön.

Dessa aktörer agerar genom att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra Sveriges demokratiska styrelseskick, enligt Säpo.

– Genom att öka kunskapen om extremistmiljöernas uttryckssätt gör att vi tillsammans kan öka samhället motståndskraft mot våldsbejakande extremism, säger Ahn-Za Hagström.