Hur många decimaler i Pi kan du?

6:05 min
  • Idag är det internationella Pi-dagen.
  • 3,14 - så brukar vi avrunda Pi, men antalet decimaler är bokstavligen oändligt.
  • Nima Akbarian har lärt sig 3141 decimaler utantill.