Mål till 2050

EU-parlamentet: Utsläppen ska minska snabbare

0:29 min

EU-länderna måste snabba på sina minskningar av koldioxidutsläpp för att nå målet om nettonollutsläpp till 2050, säger EU-parlamentet i dag.

Till 2030 bör utsläppen i Europa ha minskat med 55 procent jämfört med 1990, enligt dagens icke bindande resolution. Idag är det beslutade målet 40 procent mindre utsläpp.

EU-parlamentet vill även fördela pengar till kolgruvedistrikt och andra regioner som drabbas hårt när klimatutsläppen ska ner i Europa.

Dessutom anser parlamentet att minst 35 procent av EU:s forskningsbudget bör gå till projekt som kan gynna klimatet.

Resolutionen röstades igenom i Strasbourg idag med 369 röster mot 116, 40 avstod från att rösta.