Fortsatta köer för äldre

Många äldre som har rätt till en plats på ett äldreboende i Uppsala kommer att få fortsätta att vänta. Det tror centerpartisten Lars O Ericsson.

Äldrenämnden beslutade igår att slå av på takten i den omvanling där äldreboenden ska stängas och fler få hjälp hemma, men det beslutet kommer inte att räcka, menar Lars O Ericsson. Idag är det runt 140 äldre som väntar på plats trots att de fått beslut om att de ska få flytta.