Fler gravida röker och lider av fetma i Blekinge

3:57 min

Fler blivande mammor i Blekinge röker och fler är överviktiga jämfört med resten av Sverige.

Det visar färsk statistik från Graviditetsregistret, som är ett nationellt kvalitetsregister inom bland annat mödrahälsovård.

2016 var 46 procent av dem skrevs in på mödravårdscentralen i Blekinge överviktiga eller led av fetma. Motsvarande siffra för riket var 40 procent.

2018 ökade siffran till 54 procent. Av dem hade 26,5 procent ett BMI över 30 vid inskrivningen till mödravården.

– Det är en väldigt hög siffra, säger mödravårdsöverläkaren Bodil Ehn.

Riskerna för komplikationer vid övervikt och särskilt fetma är många för den blivande mamman och hennes barn.

– Barnet kan växa dåligt eller bli för stort. Att man får graviditetsdiabetes och att man föder för tidigt, säger Bodil Ehn.

Även rökning är ett stort problem hos de blivande mammorna. Även där är riskerna många för det ofödda barnet och dess mamma. Bland annat kan rökning påverka viktutvecklingen hos barnet.

– Vi ska inte överdriva riskerna men röker du kan du påverka blodflödet till livmoder och moderkaka, menar Bodil Ehn.

Hon vill se att samhället kommer in med stöd och hjälp långt innan man blir aktuell för mödravården, för att förebygga de här problemen.