Värst bland alla myndigheter

Mest flygutsläpp från lärosäten

2:16 min

Universitet och högskolor är de statliga myndigheter som står för störst utsläpp av koldioxid från flygresor.

Över hälften av de 100 000 ton koldioxid som myndigheterna släppte ut 2017 kom från dem under utbildningsdepartementet – och allra mest från Karolinska institutet. Enligt KI:s resesamordnare Kjell-Ove Lindgren beror det på att man har mycket internationell forskning.

– Med tanke på den kännedom vi har runt om i världen, så är våra forskare efterfrågade i internationella nätverk. Då vill man ha kontakt med oss på ett personligt plan. Det ser vi som den stora delen, säger han.
 
Vid långa flygresor, över 50 mil, stod 45 myndigheter som sorterar under utbildningsdepartementet för nästan 60 procent av de statliga myndigheternas koldioxidutsläpp 2017.

Totalt redovisar 190 myndigheter sina utsläpp från tjänsteresor till Naturvårdsverket varje år, men förra årets siffror är ännu inte klara. Även för flygresor under 50 mil var utbildningsdepartementets myndigheters utsläppsdel störst – nästan 30 procent.

Tittar man däremot på utsläpp per anställd hamnar en rad andra myndigheter i topp, ofta med förhållandevis få anställda och med internationella uppdrag som Folke Bernadotteakademien, Nordiska Afrikainstitutet och Rymdstyrelsen.

I och med att lärosätena är stora arbetsplatser blir utsläppen totalt sett stora. Efter Karolinska institutet stod Uppsala och Lunds universitet för de största utsläppen från flyg 2017.

Vid Lunds universitet krävde nyligen samtliga studentorganisationer som kårer och nationer att universitetet ska halvera sina utsläpp av växthusgaser inom fyra år.
 
– Med den stora tillgången till klimatforskning som universiteten har, så känns det som man har ett moraliskt ansvar att följa den och ta den på allvar. Om inte universiteten tar sin egen forskning på allvar, vem ska då göra det? säger studenten Hanna Hasselqvist, en av dem som organiserat uppropet.
 
Statliga myndigheters utsläpp från flygresor motsvarar i grova drag bara ett par procent av svenskarnas totala flygutsläpp. Trots det håller Claes Nilén, miljöchef vid Lunds universitet, med om att universitetets utsläpp måste ner. Både där och på Karolinska jobbar man bland annat med att försöka ersätta en del resor med digitala möten.
 
– Vi måste minska klimatpåverkan. Det finns inget val, men i vilken takt vi lyckas med detta vågar jag inte uttala mig om i dag, säger Claes Nilén.