DOM I MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Brunnsägare får skadestånd för miljöskada

1:54 min

Den fastighetsägare i Rute som fick sin brunn förorenad av Region Gotlands dammbindningsmedel får skadestånd för miljöskadan.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har beslutat att Region Gotland ska betala drygt 66 000 kronor som ersättning för den nya brunn en fastighetsägare fick borra. Regionen ska också stå för den drabbades rättegångskostnader på 130 000 kronor.

Det var före midsommar 2017 som Mikael Bladh upptäckte att dricksvattnet var förorenat. Oanvändbart till dryck, tvätt och disk, efter dammbindning på grusvägen några kliv i från brunnen. Men tekniska nämnden motsatte sig ansvar och ansåg att brunnen var undermålig. 
 
Domstolen bedömer att brunnens läge, nära den högre belägna vägen, och markförhållandena på platsen "med betydande styrka talar för att dammbindningsmedel som lagts ut på vägen har spridits genom infiltration till grundvattnet och brunnen". 

Domen kan överklagas. 

P4 Gotland har sökt Region Gotland för en kommentar.