Ekonomi

”Pengar saknas för ensamkommande”

1:55 min

Kommunerna klarar inte att ta kostnaderna för att ta emot ensamkommande barn och ungdomar, det hävdar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Enligt SKL:s ordförande Lena Micko har kommunerna haft kostnader på en miljard sedan juli 2017 som egentligen staten skulle ha ersatt och SKL kräver nu att ersättningssystemet görs om.

– Det är framför allt betungande för mindre kommuner som har tagit emot fler ensamkommande än många andra – då märks det alldeles särskilt. Men självklart gäller det även andra kommuner, säger Lena Micko. 
 
Omkring en miljard kronor uppskattar alltså SKL blivit den kostnad som kommunerna fått ta för ensamkommande barn och ungdomar sedan ett nytt ersättningssystem infördes sommaren 2017. Kostnader för exempelvis ekonomiskt stöd, för psykosociala insatser eller för kvalificerad vård, vilka egentligen är ett nationellt ansvar men som i dag alltså inte täcks av ersättningar från regeringen säger Lena Micko.

Sveriges kommuner och landsting vill nu bland annat se en högre schablonersättning från staten, från 750 kronor per dygn för ensamkommande i åldrarna 18-20 år till 1 000 kronor per dygn.
 
– En schablon täcker mer vad det handlar om än att ha flera olika system som är väldigt osäkra. Och där vi inte kan överblicka konsekvenserna. Då är det bättre att man samlar allt på ett och samma ställe.

Är det här ett inspel inför vårbudgeten?

– Nej, det här har inte specifikt att göra med vårbudgeten. Det är naturligtvis staten som avgör när man kan ta upp det, men vi vill påtala att det här är en fråga som inte är löst. Och självklart har det betydelse när det är osäkra förutsättningar kring statsbidrag för kommuner och regioner och då tycker vi det här är viktigt att påtala.