Så röstade partierna i sociala frågor

Så här har partierna röstat i fem av de viktigaste lagförslagen på arbetsmarknadsområdet.

Sociala rättigheter i EU

Mål om att EU ska arbeta för rättvisa löner, trygga anställningar, tillgång till social  trygghet och utbildning.

 • V: Ja
 • S: Ja
 • MP: Avstod
 • C: Nej
 • L: Avstod
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Röstade ej
 • FI: Ja

Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor

Förslag om minimivillkor för anställda, bland annat sex månaders provanställning, kompensation för inställda jobb och gratis obligatorisk utbildning.

 • V: Nej
 • S: Avstod
 • MP: Avstod
 • C: Nej
 • L: Nej
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Nej
 • FI: Nej

Utstationering av utländsk arbetskraft

Reglerar lön- och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft som arbetar tillfälligt i ett annat EU-land. Förslag om att lika lön ska gälla för alla på samma arbetsplats.

 • S: Ja
 • MP: Ja
 • V: Röstade ej
 • C: Nej
 • L: Nej
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Ja
 • FI: Ja

Europeisk arbetsmarknadsmyndighet

Ska informera om villkor och rättigheter för löntagare som arbetar i ett annat EU-land, samt göra inspektioner på arbetsplatser.

 • V: Avstod
 • S: Ja
 • MP: Ja
 • C: Nej
 • L: Nej
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Nej
 • FI: Ja

Rätt till föräldraledighet

Både pappor och mammor ska ha rätt till betald föräldraledighet som inte kan överföras till den andre.

 • S: Ja
 • MP: Ja
 • V: Ej närvarande
 • C: Nej
 • L: Ja
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Nej
 • FI: Ja

Fakta: Ekot har granskat hur de svenska ledamöterna har röstat i fyra tunga lagförslag från EU-kommissionen. Vi har tittat på omröstningarna i den så kallade  första läsningen, alltså när EU-parlamentet röstar om mandatet inför förhandlingarna med ministerrådet.

Den första omröstningen, Sociala rättigheter i EU, är inte svar på ett lagförslag från EU-kommissionen, utan EU-parlamentets eget förslag till hur EU ska arbeta med sociala frågor.