Miljö

Halten av dioxiner i lax sjunker

1:58 min

För första gången sedan mätningarna började för snart 20 år sedan så minskar halterna av dioxiner i lax fångad i Bottenhavet och Bottenviken. 

.

– Det är ju naturligtvis glädjande, säger Marie Aune som är kemist vid Livsmedelsverket.

Men kostråden kommer inte att ändras.

Dioxiner är ett miljögift som kan påverka vår hälsa negativt, bland annat så har man sett att spermiekvaliteten hos män som har exponerats för dioxiner som foster, eller fått i sig det via modersmjölken, är sämre än för män som inte har exponerats. Det är bland annat därför Livsmedelsverket rekomenderar att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte ska att äta fisk som kan innehålla höga halter av dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år.
Men trots att halterna nu är nere under dom gränsvärden som råder för lax så ändrar inte Livsmedelsverket sina kostråd.
 
– Halterna är förhållandevis höga ändå i laxen tyvärr. Så kostråden gäller den fisk som fångas nu också, säger Marie Aune.
 
Varför dioxin-halten i lax har minskat under förra året vet inte Livsmedelsverket och Marie Aune, men man kan se trenden även på andra ställen.

– Vi har haft kontakt med våra danska kollegor också och dom har fått liknande resultat även i Danmark. Dom har också haft halter över gränsvärdet men ser nu också en sänkning till under gränsvärdet även där, säger Marie Aune.