Så röstade partierna i frågor om klimatet

Så här röstade partierna i de fem viktigaste lagförslagen om klimatet.

Utsläppshandel

EU:s handel med utsläppsrätter är det viktigaste styrmedlet för att minska koldioxidutsläppen. Uppdatering av regelverket kring hur företag ska betala för utsläpp. 

 • V: Avstod 
 • S: Nej 
 • MP: Nej
 • C: Ja
 • L: Ja
 • M: Ja
 • KD: Ja
 • SD: Nej
 • FI: Nej

Fotnot: S, V, MP och FI röstade nej samt avstod eftersom de hade velat se dyrare utsläppsrätter.

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor ska stå för 35 procent av energianvändningen 2030.

 • V: Avstod
 • S: Ja
 • MP: Ja
 • C: Ja
 • L: Ja
 • M: Ja
 • KD: Ja
 • SD: Ja
 • FI. Ja

Fotnot: V avstod eftersom de hade velat gå längre. 

Energieffektivitet 

Energianvändningen ska minska med 35 procent till 2030.

 • V: Ja
 • S: Ja
 • MP: Ja
 • C: Ja
 • L: Ja
 • M: Ja
 • KD: Ja
 • SD: Nej
 • FI: Ja

Koldioxidutsläpp från personbilar

Koldioxidutsläppen på nya bilar ska minska med 20 procent till 2025 och 40 procent till 2030.

 • V: Ja
 • S: Ja
 • MP: Ja
 • C: Ja
 • L: Ja
 • M: Ja 
 • SD: Nej
 • FI: Ja 

Koldioxidutsläpp från lastbilar 

Koldioxidutsläppen från nya lastbilar och tunga fordon ska minska med 20 procent till 2025, och 35% till 2030.

 • V: Ja
 • S: Ja
 • MP: Ja
 • C: Ja
 • L: Ja
 • M: Nej
 • KD: Nej
 • SD: Nej
 • FI: Ja

Fakta: Ekot har granskat hur de svenska ledamöterna har röstat i fem tunga lagförslag från EU-kommissionen. Vi har tittat på omröstningarna i den så kallade  första läsningen, alltså när EU-parlamentet röstar om mandatet inför förhandlingarna med ministerrådet.