Regeringen beställer ny utredning om HPV-vaccin

1:49 min

Regeringen ger nu ett tilläggsuppdrag till Folkhälsomyndigheten att ytterligare utreda kostnaden av att införa HPV-vaccin också till pojkar inte bara flickor. Orsaken är att Sveriges kommuner och landsting SKL anser att vaccinering av pojkar blir mycket dyrare än beräknat i en utredning som kom före 1,5 år sedan, på grund av nya vaccin på markanden säger Socialminister Lena Hallengren.

– I och med att det kommit ett nytt vaccin på marknaden och att Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten beräknar kostnaderna på olika sätt så får Folkhälsomyndigheten ett tilläggsuppdrag att nu bedöma konsekvenserna så att vi har de helt klara för oss innan vi kan fatta några beslut.

För ett och ett halvt år sedan lämnade Folkhälsomyndigheten sin utredning om konsekvenserna av att vaccinera också alla pojkar inom elevhälsan mot Humant papillomvirus, HPV till regeringen. Viruset kan orsaka flera sorters cancer i bland annat livmoderhalsen, svalg, penis och anus.

Enligt Folkhälsomyndigheten skulle ytterligare 120 cancerfall per år förhindras om även pojkar vaccineras mot HPV. Kostnaden beräknades till 20 miljoner kronor ytterligare per år.

De flesta remissinstanser har varit positiva till slutsatserna, men Sveriges Kommuner och Landsting tror att prislappen snarare kan hamna på det tredubbla och kräver högre kompensation från staten.

Första april ska Folkhälsomyndigheten redovisa sitt tilläggsuppdrag om vad kostnaden blir ifall också pojkar ges de nya HPV-vaccinerna på marknaden som skyddar mot fler virussorter och som har ett högre listpris. När regeringen kan fatta beslut kan inte socialminister Lena Hallengren svara på idag.

Det här ju en viktig fråga och i grund och botten inte partiskiljande utan att ha konsekvenserna klara för oss innan vi fattar ett beslut.