M i Staffanstorp: Vi tar inte emot IS-återvändare

1:49 min

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson (M), har föreslagit att kommunen ska neka personer som deltagit i eller understött terrorism all kommunal service.

– Vi tycker det är orimligt. Har man anslutit sig till den här typen av terrorstämplad organisation har man också vänt sig bort från det demokratiska samhället och de välfärdssystem som vi har. Och då menar vi att då omfattas man inte längre av detta, säger Christian Sonesson(M).

I förslaget som ska behandlas av kommunstyrelsen på onsdag, skriver Christian Sonesson att personer som deltagit i eller understött terrorism, till exempel IS-återvändare inte är välkomna i Staffanstorp och att de inte kommer att erhålla bostad, försörjningsstöd, vuxenutbildning eller annan form av kommunalt stöd.

Och det ska inte krävas att personen är dömd för att kommunen ska kunna neka service, säger Christian Sonesson (M).

– Vi gör en initial bedömning och misstänker vi att man har anslutit sig till terrororganisationer så kommer man inte längre att omfattas av det.

Så det räcker att ni i kommunen misstänker att de har varit delaktiga?

– Då får vederbörande överklaga vårt beslut, helt enkelt.

Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet kallar förslaget befängt och säger att det strider mot bland annat regeringsformen, socialtjänstlagen och försörjningslagstiftningar.

– Det är ju lagar och regler som gäller i Sverige som är beslutade av riksdag och regering och av dem framgår när man kan neka bidrag och liknande och ingenstans i de regleringarna finns det någonting om att man kan neka sådana som man misstänker för samröre med IS olika typer av samhälleliga insatser, säger Olle Lundin.

– Jag skulle säga att det är ganska beklämmande att man inte förstår i vilket system man agerar eller vilka regler som åligger en kommun att följa, säger Olle Lundin.

Christian Sonesson som står bakom förslaget välkomnar att det prövas juridiskt.

– Jag tycker det är viktigt att vi uttrycker hur vi vill och kommer hantera detta och så får det i så fall prövas juridiskt, säger Christian Sonesson.