Elbilar

Brist på metaller när användningen av elbilar ökar

2:15 min

Allt fler väljer att köra elbil. Stora mängder metaller kommer i framtiden behövas till bilarnas batterier.

Hör mer i Vetandets värld.

Batterierna innehåller flera viktiga grundämnen där efterfrågan kan mångdubblas på bara några år. Även om vi kan återvinna det mesta, kan det bli svårt att driva bilarna med dagens batterier, säger Christian Ekberg som är professor i industriell återvinningsteknik på Chalmers i Göteborg.

– Det går ju naturligtvis, men det går inte så länge, säger han.

Christian Ekberg leder en forskargrupp som tar fram nya metoder för att återvinna metaller ur de batterier som i princip alla elbilar ska drivas med. Litiumjonbatterier innehåller bland annat metallerna litium, kobolt, koppar och mangan.

För att det överhuvudtaget ska bli möjligt att förse framtidens bilar med sådana batterier måste vi börja återvinna metallerna. Det säger Emma Nehrenheim som är miljöchef på Northvolt, företaget som planerar att bygga Europas största batterifabrik i Skellefteå.

– Återvinning av de här metallerna, alltså råvaran som kan återvinnas precis till sin elementära form, kommer att krävas. Det är inget snack om den saken, säger hon.

Northvolt har ett ambitiöst program där de själva tänker återvinna en stor del av de batterier de tillverkar. Men prognoser pekar på att åtgången av metaller och andra komponenter till bilbatterierna ökar extremt snabbt, när till exempel Kina elektrifierar sina bilar.

I det långa loppet blir det svårt för återvinningen att hänga med, säger Christian Ekberg. Kanske måste vi hitta nya typer av batterier för att övergången till fossilfri trafik ska hålla i längden. 
 
– Problemet är väl att man ser framför sig en storskalig ökning på batterifronten, både för transporter och andra applikationer. Och det är återigen samma sak, hur långt ska det få växa? Det är det som är den springande punkten, säger han. 

Då är alternativet kanske att hitta en ny batterikemi, helt och hållet?

– Ja, det tror jag nog man måste göra. En storskalig uppväxling till batteridriven eller eldriven fordonsflotta, det tror jag blir svårt.