Valanalysen färdig

S: Löfven förankrade inte nya asylpolitiken

2:22 min

Socialdemokraternas valanalys riktar kritik mot ordföranden Stefan Löfven. Enligt analysen hade han inte förankrat den nya, restriktiva asylpolitiken i partiet. Socialdemokraterna misslyckades med att vinna väljare bland barnfamiljerna och tappade stöd bland arbetarna.

Partiet misslyckades dessutom att vinna i sjukvårdsfrågan och frågan om pensionerna. Det visar också valanalysen för valet i höstas, som Ekot tagit del av.

Valanalysen riktar bland annat kritik mot partiledningen för hur litet migrationspolitiken förankrats i partiet. Till exempel i maj förra året när Stefan Löfven höll en presskonferens om att Socialdemokraterna ska ha en restriktiv asylpolitik.

Det gällde papperslösa barns rätt till skolundervisning.

– Vi menar att om du har fått ett nej och inte ska vara i landet så kan man naturligtvis inte säga att ”då har jag ändå rätt till skola, ändå rätt till samma vård, ändå rätt till samma välfärd”. Nej, så kan det inte vara. Utan har man inte rätt att vara här i landet, då är det annat som gäller, sa Stefan Löfven då.

Valanalysgruppen konstaterar att omsvängningen av migrationspolitiken inte hade diskuterats och förankrats tillräckligt väl i partiet.

”Partimedlemmar måste ges större utrymme att diskutera frågor av liknande dignitet”, säger valanalysgruppen.

Valanalysen konstaterar att valet för partiet varken kan karakteriseras som ett katastrofval eller ett krisval, men inte heller som en framgång.
Socialdemokraterna gör ett sämre val på landsbygden än i städerna.
Bland arbetarna sjunker stödet och är nere i 41 procent av LO-medlemmarna, för tolv år sedan var den siffran 60 procent.

Bland akademikerna i SACO ökar partiet något, medan stödet hos tjänstemännen i TCO ligger still.

Partiets satsning på den så kallade familjeveckan i slutskedet av valrörelsen var en positiv satsning, men löftet gav ingen effekt, enligt valanalysen.

Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna har signifikant lägre stöd hos väljare med hemmavarande barn.

En av Socialdemokraternas stora utmaningar är enligt valanalysgruppen att stärka relationen till unga väljare, men även till barnfamiljer.

Det största tappet av väljare jämfört med 2014 års val från Socialdemokraterna går till Sverigedemokraterna. En liten del till Vänsterpartiet.

När det gäller pensionerna säger valanalysgruppen att Socialdemokraterna mycket tidigare borde ha sett att systemet har misslyckats att leverera de pensionsnivåer som människor kan förvänta sej och hur systemets legitimitet därmed har undergrävts.

Socialdemokraterna måste återvinna den grundläggande trovärdigheten i frågan genom att tillstå att systemet inte fungerar, så som det var tänkt, och att det måste reformeras för att människor ska få anständiga pensioner.

När det gäller sjukvården konstateras i valanalysen att landstingsvalet blev något av ett katastrofval för partiet. Före valet ingick partiet i styret för 16 landsting, efter valet i nio.

En ny gemensam strategi för sjukvården bör tas fram till nästa val 2022 konstaterar valanalysgruppen i sin rapport till den socialdemokratiska partistyrelsen.