Beskedet

Uigurer får flyktingstatus

1:43 min

Det blir lättare för uigurer och andra muslimska minoriteter från Kina att få asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket har beslutat att uigurer och andra muslimska minoriteter i Kina som söker skydd i Sverige ska betraktas som flyktingar. Det innebär att de i större utsträckning kommer att beviljas asyl.

– Det vi sett är att det är en ganska långtgående statlig repression. Där man kan gripa och internera personer utan egentliga brottsanklagelser. Man placeras i det som beskrivs som omskolningsläger. Det här sker godtyckligt, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Redan i september stoppades utvisningar av uigurer, och i ett nytt ställningstagande slår Migrationsverket fast att det räcker med att vara uigur i sig för att det finns en risk för förföljelse och att asyl därför ska beviljas.

Muslimsk religionsutövning är i praktiken förbjuden i Xinjiang-provinsen i Kina och situationen har enligt Migrationsverket förvärrats. Uigurer i regionen riskerar att godtyckligt bli gripna och utan rättegång placeras i så kallade omskolningsläger.

En av de uigurer som nu befinner sig i Sverige berättar att hans föräldrar har placerats i ett sådant läger.

– Jag vet inte om de lever eller inte. Jag vet bara att de hamnat i de så kallade omskolningslägren, säger den uiguriskan mannen.

Carl Bexelius på Migrationsverket tror inte att beslutet kommer att innebära att fler uigurer söker asyl i Sverige.

– Nej vi har relativt få asylsökande från Kina och vi fattade beslut om att inte utvisa de här grupperna redan i september och vi såg ingen ökning då, säger Carl Bexelius.