Hög konsumtion

Vattenbrist späds på av många importvaror

1:41 min

Vår konsumtion drar mycket mer vatten än det var och en av oss tar via kranen. Enligt organisationen WaterAid bidrar det till vattenbrist i fattiga länder.

Innan din kopp morgonkaffe blev klar, gick det år tusen gånger så mycket vatten i tidigare led för att vattna kaffeodlingar och tillverka kaffet.

En kopp kaffe kräver 140 liter vatten, enligt WaterAid:s rapport om vårt vattenavtryck. Med det menas den vattenförbrukning som mat och varor kräver i hela produktionskedjan.
Svenskens vattenavtryck blir då ca 3 900 liter vatten om dagen.

Ett kilo avokado kräver ca 2 000 liter vatten och sparris behöver ungefär lika mycket. Bomull och snittblommor är andra exempel på vattenkrävande varor som i många fall produceras i länder där konstbevattning tär på knappa resurser. Dit räknas exempelvis Indien Uzbekistan och Turkiet, men också rikare länder som USA och Australien.

Enligt WaterAid kommer vi få se allt mer av vattenbrist framöver.
Idag lever 844 miljoner människor utan rent vatten. Fyra miljarder bor i områden med vattenbrist. Klimatförändringar väntas bidra till att allt fler de närmaste årtiondena kommer bo i sådana områden.

Samtidigt är många länder ofta beroende av exporten av vattenkrävande produkter. Enligt WaterAid kan konsumenter tänka över vad de köper och varifrån, och företag se över vilken inverkan deras verksamhet har på vatten - och på så vid bidra till bättre vattenhushållning.