Rapport från Arbetsförmedlingen

En halv miljon nya jobb krävs till 2030

2:42 min

Arbetsförmedlingen gör en ny bedömning av arbetskraftsbehovet framöver. Enligt den kommer att krävas nära en halv miljon nya jobb de kommande tio åren.

– 500 000 personer kan låta jättemycket men vi har faktiskt ökat antalet sysselsatta med 500 000 de senaste åtta åren, säger LO-ekonomen Thomas Carlén.

När vi lever längre måste gruppen som arbetar försörja allt fler. I en rapport från Arbetsförmedlingen är utgångspunkten en prognos som säger att befolkningen växer med nästan en miljon till år 2030, och det är framför allt de äldre som blir fler.

Om välfärden ska upprätthållas utan höjda skatter eller avgifter måste många nya jobb skapas. Enligt Arbetsförmedlingen krävs en sysselsättningsökning på omkring 485 000 personer om inte den så kallade försörjningsbördan för dem som arbetar ska öka.

Vägen dit kan ske genom att fler får arbete, särskilt bland utrikes födda kvinnor där sysselsättningsgraden är lägst, men därutöver behövs det invandring på mellan 30 000 och 50 000 personer per år, enligt Arbetsförmedlingen.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och verksam vid Institutet för näringslivsforskning, tror att det är svårt att öka invandringen och ser Storbritannien och Brexit som varnande exempel.

– Vi har haft väldigt stor flyktinginvandring och om du ovanpå detta också skulle få väldigt stor arbetskraftsinvandring så kan man ju ställa sig frågan om det finns någon sprängpunkt där så att det kan bli väldigt negativa reaktioner mot detta. Jag har inga problem med detta tvärtom, men man måste vis av andra länder ställa sig den här frågan, säger han. 

Är det enda vägen att öka sysselsättningen, kan man inte tänka sig att sänka ambitionsnivån i välfärden till exempel? 

– Jo, det är naturligtvis fullt teoretiskt tänkbart, men det här är ju en värderingsfråga. Jag skulle inte förorda den vägen därför att jag är rädd för att inkomstskillnaderna blir alltför stora. Men sannolikt om man inte lyckas med att lösa de här problemen på något annat sätt så kommer man att välja även den här vägen, säger Lars Calmfors.

LO-ekonomen Thomas Carlén har sitt recept klart.

– Lösningen på det här problemet som Arbetsförmedlingen pekar på med en stigande försörjningsbörda löses inte enbart med nettoinvandring, utan den centrala nyckeln är ju att åstadkomma full sysselsättning och låg arbetslöshet, säger han.