MILJÖ

Länsstyrelsen storsatsar på att inventera havsvikar i Gävleborg

1:03 min

Grunda havsvikar är viktiga uppväxtplatser för fisk men också för hela ekosystemet. Länsstyrelsen satsar nu 3,5 miljoner kronor på att inventera 24 grunda havsvikar i länet.

Hör marinbiologen Carolyn Faithfull vid Länsstyrelsen berätta mer!

– De är otroligt viktiga för våra fiskar men också habitat för fåglar och växter i havet. 

Förutom att inventera havsvikar ska Länsstyrelsen göra en av de största enkätundersökningar som har gjorts i Sverige för att kartlägga fritidsfisket.

– Det finns uppskattningar om att hälften av all fisk som fiskas upp längs med kusten är av fritidsfiskare därför är det viktigt att veta hur mycket det verkligen är och var det fiskas, säger Carolyn Faithfull.