Dålig arbetsmiljö vid tippen

Gotlands kommun får kritik från arbetsmiljöverket när det gäller arbetsmiljön för personalen vid soptippen i Slite.
Det var i maj förra året som brister i arbetsmiljön kunde konstateras. Bland annat var personalutrymmena trånga och vattnet i lokalerna otjänligt. Kommunen svarade att man skulle bygga nya lokaler för personalen före årsskiftet. Men när platsen på nytt inspekterades i år hade inget hänt. Arbetsmiljöverket överväger nu att driva ärendet vidare, det vill säga kräva böter eller förbjuda kommunen att använda lokalerna. Senast i oktober ska kommunen svara på arbetsmiljöverkets kritik.