Sveriges närområde

Mustchefen: Säkerhetsläget fortsätter försämras

2:23 min

Det säkerhetspolitiska läget runt Sverige har fortsatt försämrats det senaste året, enligt den militära underrättelsetjänstens, Must, årsrapport.

Främmande makt genomför återkommande operationer för att få fram fler hemliga uppgifter om svenska myndigheter, företag och inte minst försvaret, enligt Gunnar Karlsson som är chef för Must:

– Vi har haft ett underrättelsehot mot Sverige under många år och vi ser att det underrättelsehotet fortsätter att finnas där på åtminstone samma nivå. Man är ute efter allting från kunskaper om det svenska militära försvaret till att stjäla företagshemligheter, säger generalmajor Gunnar Karlsson.

Enligt Musts årsrapport som läggs fram i dag är Östersjöregion det område där Rysslands och USA:s och Natos intressen tydligast ställs mot varandra, tillsammans med Svarta havsområdet.

Trenden med ökad militär aktivitet i Östersjöområdet fortsätter också. Exempelvis placerar Ryssland ut nya vapensystem samtidigt som Nato ökar närvaron.

– Det betyder bland annat en fortsatt och kanske ökad risk för incidenter i och med att ryska och västs militära resurser, flygplan och fartyg framför allt, opererar i de här områdena. Så kan man inte utesluta risken att någonting går över styr, säger generalmajor Gunnar Karlsson.

Ökar det problemen och hotbilden för Sverige?

– Man får nog se det att händer det något allvarligt i Östersjöområdet så kommer det att påverka Sverige också.

Utländsk underrättelseverksamhet mot Sverige och Försvarsmakten är en ”del av normalbilden” enligt rapporten. Exempelvis genomför andra underrättelsetjänster återkommande nätverksoperationer mot Försvarsmaktens intressen och söker upp exempelvis försvarsanställda.

I rapporten nämns också så kallade gråzonsproblem där andra länder genom cyberattacker, påverkanskampanjer på nätet och ekonomiska sanktioner exempelvis försöker påverka ett land och skapa en osäkerhet. Must försöker hitta sådana mönster i förhållande till Sverige, men säger inte tydligt vad som förekommer. 

– Även där är vi försiktiga med att berätta exakt vad vi vet och exakt vad vi ser. Men visst är det så att även Sverige är föremål för påverkansoperationer, säger Gunnar Karlsson, chef för Must.