Lagrådet underkänner lagförslag

Johansson: Får se om vi hittar andra vägar

2:05 min

Lagrådet underkänner regeringens förslag att det ska bli straffbart att delta en terroristorganisation. Bedömningen är att det strider mot föreningsfriheten, som ju är grundlagsskyddad.

Justitieminister Morgan Johansson bjuder nu in partierna bakom antiterroruppgörelsen för att diskutera frågan.

– Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt. Vi får naturligtvis analysera det för att se om det finns någon väg framåt i detta, om vi helt enkelt kan hitta andra vägar eller alternativa vägar.

Vad kan det finns för alternativa vägar?

– Det vill jag inte spekulera i just nu. Men det vi gör i dag är att vi bjuder in de andra partierna som står bakom terroröverenskommelsen, det här är ett gemensamt lagstiftningsprojekt.

Regeringen vill göra det straffbart att delta i eller ha samröre med terrororganisationer, något som inte är kriminellt i dag. Förslaget presenterades av justitieminister Morgan Johansson på en presskonferens i slutet av februari. Målet är att lagen ska börja gälla i augusti.

Men efter att ha granskat förslaget säger de höga juristerna i lagrådet i dag nej. Övervägande skäl talar för att en kriminalisering av deltagande i en terroristorganisations verksamhet - på det sätt som regeringen har föreslagit – innebär en begränsning av den grundlagsskyddande föreningsfriheten. Det framgår av det nittonsidiga yttrandet från Lagrådet.

Enligt regeringens bedömning gäller inte föreningsfriheten om den verksamhet det handlar om är "olovlig". Men Lagrådet håller inte med, och skriver att det finns förarbeten i lagstiftningen som tydligt talar emot den tolkningen. I författningskommentar står det heller ingenting om att demokratiska kriterier skulle ha någon betydelse för frågan.
Olika bedömningar står mot varandra, konstaterar Morgan Johansson.

– Den som utredde det här är ju själv domare i Högsta domstolen och menade ju att det här var inom ramen för föreningsfriheten. och detsamma menar ett stort antal andra rättsliga instanser. Och nu gör Lagrådet en annan bedömning.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell säger att regeringen nu måste lösa den situation som har uppstått.

– Vad som redan står klart är ju att lagstiftningen, som redan är försenad, nu riskerar att bli ytterligare senarelagd. Det är väldigt problematiskt mot bakgrund av att vi har stora problem med personer som återvänder efter att ha anslutit sig till IS.

Myndigheten lagrådet granskar viktiga lagförslag och yttrar sig innan riksdagen ska ta ställning till dem.