Värmland får pengar för att undersöka vattenföroreningar

1:29 min

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har fått 4,5 miljon kronor för att tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, undersöka ett antal sedimentområden i Vänern.

Områdena som ska utredas är till största del nära historisk industriell verksamhet inom främst pappersindustri.

Susanne Andersson är miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

– Undersökningar av sedimenten behöver vi göra för att vi vet egentligen vad som finns i sedimenten och om det finns föroreningar som kan orsaka problem.

Sediment består mestadels av slam, grus och lera som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.

Ni har valt ut fem undersökningsområden i Värmland. Hur har ni valt de här områdena?

– Genom att försöka hitta de platser där vi tror att det kan finnas risk för föroreningar och då har vi valt de stora älvarnas utlopp eftersom de avvattnar stora områden och längs älvarna har det funnits mycket gammal industri.

De föroreningar som eventuellt finns, vad pratar vi om för miljöpåverkan?

– Det är svårt att säga. Det man vet är ju att det finns kvicksilver och dioxin i fisk som gör att man inte får sälja fisk från Vänern till exempel. Vi får först göra undersökningen så vi vet vad vi har att hantera. Sen får vi sätta oss ned och fråga oss själva "utgör det här en risk och vad ska vi göra för att få bort risken". 

Svaret på om vattnet är förorenat vet vi först när utredningen är klar om ungefär två år.