SiS minskar sina flygresor rejält

13 min
  • Universitet och högskolor är de statliga myndigheter som står för de största utsläppen av koldioxid från flygresor.
  • I Lund kräver studenterna att utsläppen minskar radikalt.
  • Hör Lisa Steneberg, miljösamordnare Statens institutionsstyrelse, och Petra Haupts reportage.