Enligt ny rapport

Miljögifter troligen inte bakom laxdöd

1:51 min

Det är fortfarande oklart varför det dykt upp döda och sjuka laxar i flera svenska älvar – men miljögifter är troligtvis inte förklaringen, enligt en ny rapport.

– Vi tror inte att miljögifter är det drivande men någonting pågår självklart. Vi har ju fått indikationer på att det finns rubbningar i till exempel hormonhalter i Umeälven framförallt som ju egentligen är Vindelälvslaxar då eftersom Umeälven och Vindelälven har ett gemensamt nedre utlopp, säger statsveterinär Charlotte Axén vid statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Som ni inte vet vad det beror på?

– Som vi inte vet vad det är för någonting.

Varför det på senare år hittats mängder av döda och sjuka laxar, vissa såriga och andra svampangripna, är fortfarande oklart. Prover av laxar i Mörrumsån, Torneälven, Umeälven, Indalsälven och Lagan från förra året visar att det verkar finnas olika förklaringar i olika vattendrag.

– Ja, precis vi ser att vi har vissa saker som skiljer mellan vattendragen men exakt varför det skiljer det vet vi inte.

I den absolut största svenska vilda laxälven Torne älv vid gränsen mot Finland – med uppåt 100 000 stigande fiskar vissa år och vars laxar till största delen av sina liv lever i södra Östersjön i trakterna kring Bornholm – finns visserligen kopplingar till miljögifter.

Men de laxarna är samtidigt friskare än fisken i de andra älvarna och tycks snarare vara påverkade av mekaniska skador från fällor och och krokar, förklarar statsveterinär Charlotte Axén.

– Om miljögifter är det viktiga för att fisken faktiskt ska bli sjuk så borde vi se den omvända situationen att det är Torneälvslaxen som dör som flugor och inte Umeälvslaxarna.

Brist på ämnet tiamin hos lax som påverkar immunförsvaret hos fisken har tidigare lyfts fram av forskare som förklaring till laxdöden. Men enligt SVA – som ska fortsätta med provtagningar och analyser under våren för att försöka få mer svar och som också hänvisar till försök inom Sverige lantbruksuniversitet SLU – så är tiaminbrist inte någon huvudförklaring.

– Sammantaget tyder våra data på att tiamin är inte den drivande kraften bakom det här, det kan säkert ha en påverkan men det är inte den drivande kraften, säger statsveterinär Charlotte Axén.