Dyra elräkningar

Dyrt att värma landets kyrkor – nu ska de klimatanpassas

1:49 min

Minst var tredje kyrka i landet värms idag med direktverkande el. I Ripsa vill församlingen installera bergvärme för att minska klimatpåverkan.

Kostnaderna att värma landets cirka 3 400 kyrkor har blivit allt tyngre för församlingarna att bära.

Enligt kyrkans fastighetsregister har cirka 1200 kyrkor direktverkande el, och frågan diskuteras på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Den har också en koppling till klimatet, eftersom en lägre energiåtgång ger ett minskat klimatavtryck.

I Rönö församling utanför Nyköping finns idag sex medeltida kyrkor. En av dem, Ludgo kyrka, värms med en luftvärmepump, medan de andra behöver åtgärdas. 

Församlingen ligger i Strängnäs stift med cirka 200 kyrkor, varav drygt 50 värms med direktverkande el.

Församlingen vill nu installera bergvärme i Ripsa kyrka, där uppvärmningskostnaden förra året landade på 85 000 kronor, trots att temperaturen i kyrkan vintertid hålls på låga elva och en halv grad.

Installationen beräknas kosta 250 000 kronor, stora pengar för en liten församling, menar kyrkoherde Ellinor Svensson.

– Men vi vill tro att det ska gå bra. Och det här med klimatet, där har vi ju inget val, vi måste tänka klimatsmart, säger hon.