Djur och natur

Länsstyrelsen godkänner predatorjakt på Öland

0:39 min

De markhäckande fåglarna ska bli fler. Därför ger Länsstyrelsen tillstånd till utökad skyddsjakt på bland annat räv, grävling, fiskmås och skator.

Många markhäckande fåglar som tofsvipa, rödbena, brushane och rödspov minskar i antal i södra Sverige och i Europa.

Därför ger nu Länsstyrelsen tillstånd till utökad skyddsjakt på flera av de rovdjur som äter fåglarnas ägg och ungar. 

Skyddsjakten omfattar rödräv, grävling, mård, gråtrut/fiskmås (enbart felfångade skadade i samband med kråkfångst), kråka, kaja, skata och korp på Öland.

Länsstyrelsen kommer att betala ut bidrag till Mörbylånga jaktvårdskrets för att ansvara för predatorjakten.