EFTER KD:S BESKED

Ramberg: Busch Thor bryter SD-vallen

1:37 min

Ebba Busch Thor tar nu helhjärtat det SD-steg som Anna Kinberg Batra tog så halvhjärtat att ingen förstod vad hon menade. Kristdemokraterna
visar återigen att de vill vara längst till höger bland de forna allianspartierna, säger Ekots politiske kommentator Tomas Ramberg.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Till skillnad mot Moderaternas utspel i januari 2017 kan dagens kristdemokratiska besked komma att få reell betydelse. Busch Thor öppnar inte bara för att förhandla och komma överens med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott. Hon går betydligt längre.  

KD-ledaren är öppen för att sitta och förhandla direkt med Jimmie Åkesson om det skulle krävas för att komma överens i en fråga. Enligt KD-ledaren skulle en borgerlig regering inte rygga för att göra överenskommelser med SD och inget skulle hindra att man samtalar med SD inför en statsministeromröstning eller ett talmansval.  

Jimmie Åkesson är mycket nöjd och kallar Thors besked ”klokt och moget”. Det är begripligt eftersom beskedet är ett verkligt och epokgörande genombrott för Sverigedemokraterna. Att en partiledare öppnar sin dörr för Åkesson är en händelse Sverigedemokraterna längtat efter i nära ett decennium.  

Många i den högra delen av den borgerliga väljarkåren har länge tyckt att det är rimligt att förhandla med Jimmie Åkessons parti. Det som avhållit kristdemokrater och moderater har framför allt varit omsorgen om alliansens sammanhållning. Men för moderaterna tillkommer hänsynen till de egna väljarna - framför allt de liberalt sinnade väljare moderaterna har i storstadsområdena.  

Moderaternas valanalys konstaterar att Moderaterna förlorar hur de än gör: Om de samarbetar med SD tappar de väljare och om de fortsätter som nu tappar de andra väljare. Analysgruppens rekommendation är att sätta ner foten och stå för det val partiet gör. KD:s besked påskyndar troligen en omprövning även av den moderata linjen.  

Det är lättare för Ebba Busch Thor att ta steget. Hon har inte samma liberala tryck mot sig och fullföljer nu det senaste årets strategi att lägga sig tydligast till höger i den borgerliga partigården.  

I och med Ebba Busch Thors besked idag vidgas klyftan mellan de forna allianspartierna ytterligare. Centerledaren kallar beslutet ”ett historiskt misstag”. Möjligheten för allianspartierna att hitta tillbaka till varandra före nästa val ter sig allt blekare.