Lågt terrorhot från högerextrema

2:40 min

I Sverige bedöms terrorhotet från högerextrema som lågt, enligt den hotbedömning för året som Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, gjort, och som blev offentlig idag. 

Men det finns fortfarande enstaka personer som skulle kunna begå ett terrordåd, säger Linda Thörnell, chef för NCT.

– Det finns våldskapital och det finns förmåga att begå vad som skulle kunna klassas som ett terrorattentat, men vi ser inte avsikten. Det finns möjligen avsikt hos enstaka individer eller mindre grupper att man skulle kunna begå vad som skulle kunna klassas som ett terrorattentat.

I bedömningen av terrorhotet för Sverige 2019 konstateras att personer i vit makt-miljön främst ägnar sig åt opinionsbildning och propaganda, men att det också förekommer våld, främst mot meningsmotståndare.

Bedömningen är gjort av Nationellt centrum för terrorhotbedömning, där analytiker från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten arbetar för att bedöma terrorhotet, deras bedömningar ligger till grund för beslutet om hotnivån i Sverige.

Förra året ställde nazistiska NMR upp i valet, och enligt hotbedömningen finns det personer som var missnöjda med den inriktningen och istället ville se en mer våldsam linje. 

Under förra året skedde ett mindre antal attentat med högerextrema motiv i Västvärlden. Attentat som sker skulle tillsammans med den ökande mängd högerextrem propaganda som finns kunna inspirera enstaka högerextrema personer i Sverige att begå attentat, enligt NCT.

Om det sker ett terrorattentat med ett högerextremt motiv i Sverige är bedömningen att det sannolikt skulle begås av en person som agerar på egen hand, eller i mindre grupp, att det skulle ske med enklare medel och att det sannolikt skulle riktas mot meningsmotståndare på vänsterkanten eller personer kopplade till migration.

Det har nu gått en vecka sedan terrordådet på Nya Zeeland där 50 människor dödades när en man med skjutvapen attackerade människor i två moskéer i staden Christchurch under fredagsbönen. Innan dådet laddade han upp det han kallade ett manifest på nätet - som innehöll högerextrem retorik och uppmaningar om våldshandlingar.

På NCT följer man nu också hur attentatet på Nya Zeeland skulle kunna påverka i Sverige:

– Vi följer ju det naturligtvis tillsammans med övriga händelser för att se vad det kan ha för påverkan på miljöerna i Sverige. Vi har sett tidigare att våldsdåd och terrorattentat har inspirerat andra ensamagerande att agera, men jag kan inte säga hur det eventuellt skulle påverka miljön i Sverige eller enskilda personer att agera på det, säger Linda Thörnell.