Tjänsteresor

Oklart om myndigheter får klimatkompensera

2:19 min

Flera myndigheter uppger att det inte är möjligt att klimatkompensera för tjänsteresor, medan andra gör en annan tolkning.

Naturvårdsverket till exempel har fått besked av Riksrevisionen att man inte får klimatkompensera.

– Vi har förstått att vi behöver ha en explicit tillåtelse att göra klimatkompensation från regeringen, säger klimatchefen Stefan Nyström.

2017 medförde statliga myndigheters flygresor utsläpp på runt 100 000 ton koldioxid, men flera myndigheter som Ekot talat med har uppfattningen att de inte får använda sina anslag till att till exempel köpa utsläppsrätter eller betala för trädplantering för att motverka klimateffekterna.

Men det finns myndigheter som klimatkompenserar. Hur många är oklart, men Finansinspektionen till exempel har gjort det i ett par år. Håkan Nyberg, tillförordnad områdeschef för styrning och verksamhetsstöd, säger att myndigheten ser det som ett led i uppdraget att jobba för en bättre miljö.

– Beslutet stöder sig bland annat på alliansregeringens proposition om klimat- och energipolitik från 2009 och även på budgetpropositionen 2010 där regeringen säger att det är deras bedömning att myndigheter kan klimatkompensera. Sedan känner jag inte till om det gjorts någon annan bedömning senare, säger Håkan Nyberg.

När Ekot ställer frågan till regeringskansliet om myndigheter får klimatkompensera blir svaret "att varje myndighet ansvarar för att anslagen används i enlighet med dess ändamål". Naturvårdsverket har tidigare efterlyst ett enhetligt besked från regeringen.
 
– Det är uppenbart att det växer fram lite olika lösningar här och var, och det är naturligtvis klokt att myndigheterna får en samlad bedömning från regeringskansliet inskrivet i sina regleringsbrev, hur regeringen tycker att man ska göra och vad man får göra, säger Stefan Nyström.

Naturvårdsverket har nu även för egen del vänt sig till regeringen.
 
– Vi tycker att det är viktigt att Naturvårdsverket som den ledande myndigheten på miljöområdet går före och visar vägen. Eftersom flyget har så pass stor miljöpåverkan så har vi gått in till regeringen med en förfrågan om vi kan få klimatkompensera från budgetåret 2020 och framåt, säger Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket.