Sanering av tungmetaller

Höga halter av tungmetaller på sjukhusområdet i Sala

1:30 min

På sjukhusområdet i Sala har höga halter av tungmetaller hittats. Innan en ny sjukhusbyggnaden kan byggas måste marken saneras.

Det var efter en fördjupad undersökning som höga halter av tungmetaller uppmättes.

– Det är metaller av olika slag, tungmetaller som bly, koppar, krom, nickel, zink med flera, säger Stefan Rindetoft fastighetschef Region Västmanland.

Metallerna tros komma från gruvavfall som har används som fyllnadsmassa när lasarettet i Sala började byggas år 1866.

Region Västmanland har avsatt 37 miljoner för sanering av marken.

Under tisdagen, 26 mars tog regionstyrelsen beslut om att byggstart för det nya sjukhuset och renovering av den gamla vårdcentralen. I april fattar Regionfullmäktige beslut om investeringen på omkring 566 miljoner kronor.