Hot och våld

Lärare otrygga – nya regler planeras

2:06 min

Anmälningarna som handlar om våld och hot i skolan har dubblerats på fem år, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

– Jag har haft lektioner där det har flugit bandyklubbor, jag har bett alla elever att gå ut och ställt mig framför eleven så att han inte kommer åt klubborna, då har jag också fått saker kastade mot mig, säger en lärare som vi kallar för Sven.

Han beskriver en av de lektioner som gått överstyr där han upplevde hot och våld. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket har antalet anmälningar om våld och hot i skolan dubblerats på fem år från 450 till nästan 900.

Nu vill regeringen införa de förändringar för skolan som de utlovade innan valet. Regeringen kommer nu att införa ändringar i läroplanen som innebär att eleven inte bara har rättigheter i skolan utan också har skyldigheter, och ett ansvar för att bidra till arbetsmiljön i skolan.

Enligt utbildningsminister Anna Ekström ska det också bli lättare att stänga av en elev som utsatt någon annan för hot eller våld. Regeringen inför också ett mobilförbud.

Men Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte nöjd med förändringarna.

– Det är säkert ett bra förslag men jag undrar hur stor påverkan det egentligen får ute i den faktiska skolverksamheten. Staten behöver ta ett ansvar för svensk skola. Både för styrdokumenten men också för finansieringen, säger Åsa Fahlen på Lärarnas Riksförbund.