Extremism och gängvåld

Forskare kritiserar rapport om kriminella miljöer

2:46 min

En uppmärksammad rapport om kriminella och våldsamma miljöer i Sverige får hård kritik från tre professorer, som även anmäler rapporten för oredlighet vid forskning.

Rapporten, som publicerades i höstas, uppgav bland annat att det finns 15 000 personer i Sverige som kan kopplas till organiserad brottslighet och extremism.

Men de siffrorna går inte att granska, och det finns flera frågetecken kring underlaget, säger Johannes Knutsson, professor emeritus vid Polishögskolan i Oslo.

– Om det är forskning man bedriver så ska man kunna bedöma kvaliteten och begripa hur man har definierat den här populationen. Och man kan inte svara på enkla frågor. Då tycker jag och mina övriga två medanmälare att de verkar röra sig om oredlighet inom forskning, och då bör det granskas, säger han.

Rapporten har fått stort genomslag. Den presenterade information om totalt drygt 15 000 personer i Sverige, som enligt rapporten tillhör den svenska antagonistiska miljön – alltså till exempel MC-gäng, maffia, fotbollsfirmor, islamister, vänsterextremister eller vit makt-miljön.

Informationen om de här personerna byggde på en databas som konstruerats utifrån information från en rad myndigheter – till exempel polisen, Säkerhetspolisen och Socialstyrelsen.

Nu anmäls alltså rapporten, och kritiken handlar framförallt om hur man fått fram uppgifter om de 15 000 personerna.

Polismyndighetens IT-system är inte uppbyggda för att räkna individer som tillhör en viss gruppering, enligt anmälan, som ställer en rad frågor om grupptillhörighet: När blir en demonstrant en del av den autonoma vänstermiljön?  Är man en del av ett gäng om man sitter på krogen med andra gäng-medlemmar?

– Det går alltså inte att bilda sig en uppfattning om hur tillförlitliga den här datan är. Man har gått in i ett antal register, lyft ut ett antal individer, och bildat ett personregister. Men vad var det som gjorde att de hamnade där? Vilka kriterier hade man när man valde ut dem?, säger Professor Johannes Knutsson.

Rapporten är finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och gavs ut av forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier, där Folke Tersman, är ställföreträdande vd. Han välkomnar en granskning. Men säger att kritiken som nu framförs mot rapporten, inte rubbar hans förtroende för forskargruppen.

– De som ligger bakom projektet är välpublicerade internationella forskare, vars forskning har granskats från alla håll och kanter i alla olika sammanhang. Sen är det en specifik sak att titta på registerdata som kommer från register som andra har upprättat, då har inte forskaren en fullständig koll kanske, på hur det har samlats in. Men det är en allmän sak för register forskning, och något som många forskare på de här områdena stöter på, säger Folke Tersman.