Prematurvård

Fler extremt tidigt födda överlever i Sverige

0:43 min

Sverige är världsledande när det handlar om att rädda extremt tidigt födda barn.

Det visar en studie från Karolinska institutet, där man undersökt överlevnaden hos barn som föds mellan tre och en halv månad och två och en halv månad för tidigt. 

Alla svenska sjukhus har deltagit i studien, som visar att omkring 77 procent av barnen inte bara överlever födseln utan även det första året, vilket är en ökning med sju procent jämfört med åren 2004-2007. 

Studien visar samtidigt att det här inte skett på bekostnad av mer komplikationer för de nyfödda barnen, utan att även andelen extremt tidigt födda med hjärn- och lungskador har minskat.

I länder som Frankrike och USA överlever bara hälften av de barn som föds så tidigt, och i många länder är det fortfarande ovanligt att barn som föds i vecka 22 till 23 överlever.

– Att så många extremt tidigt födda överlever i Sverige beror på flera saker. Kvalitetssäkring, förhållandevis goda resurser och tillgång till kompetens är några faktorer, säger Mikael Norman, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

– Men det finns fortfarande saker att göra, som handlar om förbättra näringsintag, och minska vårdrelaterade infektioner och vårdskador.

 

Referens: Norman M et al. "Association Between Year of Birth and 1-Year Survival Among Extremely Preterm Infants in Sweden During 2004-2007 and 2014-2016". JAMA, online 26 March 2019, doi: 10.1001/jama.2019.2021