Så påverkar vår mat avverkningen av regnskog

2:04 min

Maten vi äter bidrar till utsläpp av växthusgaser. En sjättedel beror på skövling av tropisk skog. Det visar beräkningar som forskare från Chalmers gjort i två nya studier.

– Skogsarealerna i Europa ökar för att vi överger jordbruksmark, men en del av klimatvinsterna av det äts upp av att vi i stället importerar varor som leder till avskogning i andra delar av världen.

Det säger Martin Persson som är en av forskarna berättar att vi svenskar bidrar till avskogningen främst genom import av palmolja, brasilianskt nötkött och soja som används till djurfoder. Det är produkter som vi skulle kunna ersätta med svenskproducerat.

– Vi kan ersätta soja med lokalt odlad raps och palmolja med vegetabiliska oljor odlade här, säger han, och fortsätter:

– Men samtidigt hänger det globala jordbrukssystemet ihop. Det är inte säkert att om vi ersätter det med nånting här som kräver mycket mer arealer för att odla, att det faktiskt minskar avskogningen där, för då kanske vi kan exportera mindre varor någon annanstans.

Martin Persson anser att en global lösning av problemet kan vara att minska efterfrågan på mark:

– För det är det som driver avskogningen. Då handlar det om till exempel en omställning från animalier till mer vegetabilier. Då minskar vi markbehovet ganska rejält för att föda lika många människor.

Produkterna vi importerar är ofta en viktig inkomstkälla för småbönder i fattiga länder. Forskarna menar därför att de här bönderna måste erbjudas alternativ till att öka produktionen genom att odla på skövlad regnskogsmark.
Det skulle kunna vara att erbjuda nya sorter, mer gödsel, utbildning eller bättre teknik för att få upp skörden.

– Samtidigt måste man kombinera det här med starkare skydd för skogarna för är det bara så att man ökar avkastningen blir det också mer lönsamt att hugga ner skogen.

Referenser:
Pendrill, Florence et al. "Deforestation displaced: trade in forest-risk commodities and the prospects for a global forest transition". Environmental Research Letters. Accepterat manuskript online 6 mars 2019. DOI: 10.1088/1748-9326/ab0d41.

Pendrill, Florence et al. "Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions". Global Environmental Change. Online 20 mars 2019. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2019.03.002