Boliden frias i hovrätten för chilenska giftskandalen

1:58 min

En enig hovrätten går på tingsrättens linje och friar gruvbolaget Boliden från ansvar för det giftiga avfallet som dumpades i Chile på 80-talet. De närmare 800 chilenarna blir alltså utan skadestånd.

– Vi fastställer tingsrättens domslut. Det betyder att Arica Victims förlorar även här, säger Erik Sundström, hovrättspresident vid Hovrätten för Övre Norrland.

– Till skillnad från tingsrätten så menar vi att det är svensk lag som ska tillämpas på de här förhållandena, och vi menar i nästa leda att det betyder att fodringarna är preskriberade. Det har gått för lång tid för att det ska kunna prövas.

Advokat Johan Öberg, som represterat de nära 800 chilenarna, uttrycker stor besvikenhet inför rättens utfall. 

– Hovrätten har gjort det lätt för sig. Man har ansett det är svensk rätt som är tillämplig, och därför är de här kraven enligt hovrätten preskriberade. Det gör att vi inte får en prövning av de frågor som lagt ner så stor möda på att reda ut och presentera för rätten: Allt det som har att göra med Bolidens vårdslöshet, det som handlar om alla skador som orsakats de människor som bor i området Arica. Det är en stor besvikelse. 

Hur mår de du representerar i dag?

– De är lika besvikna om inte mer besvikna över utgången. 

Åtalet har främst kretsat kring de halter av arsenik man uppmätt i urin från boende på platsen och Klas Nilsson, kommunikationschef vid Boliden, påpekar att det varit bättre om hovrätten sett över alla punkter från det ursprungliga åtalet.

– Vi hade sett fram emot en prövning där man gått igenom alla frågeställningarna åter igen. Det skedde i tingsrätten, där lyfte man på alla frågor, och det var egentligen bara ett tillfälle där man tyckte att Boliden kunde ha gjort mer. I alla andra händelser så har Boliden tagit ett stort ansvar och dessutom så finns inte den här kopplingen mellan materialet i sig och de påstådda skadorna.

Det var på 80-talet som Boliden betalade ett chilenskt bolag för att ta hand om 20.000 ton giftigt avfall, bland annat innehållande arsenik och bly.

Men avfallet togs inte om hand som avtalat, utan dumpades i närheten av staden Arica. Under 90-talet förvandlades platsen till bostadsområde för fattiga människor och invånare blev sjuka eller dog.

2017 gick närmare 800 chilenare samman och krävde omkring 100 miljoner kronor i skadestånd av Boliden.

Men företaget friades i tingsrätten förra året, sedan rätten ansåg att det saknats tillräckliga bevis för att klargöra att byinvånarna verkligen blivit sjuka av avfallet.