Förberedelser för bygge av tunnel mellan Danmark och Tyskland inleds

2:00 min

Förberedelserna för Fehmarnförbindelsen, tunneln mellan danska Rödby och tyska Puttgarden, inleds nu på den danska sidan.

– Genom att starta redan nu säkrar vi tidsplanen samtidigt som vi lättare kan använda oss av visst ekonomiskt stöd från EU säger Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef på det danska statliga bolaget Femern AS som ska bygga tunneln.

På den danska sidan ska man nu bland annat bygga en betongfabrik, en ny arbetshamn och själva tunnelportalen. Men konstruktionen av den 18 kilometer långa väg- och tågtunneln kommer inte inledas ännu. Det tyska myndighetsgodkännandet för projektet kom i december ifjol, med det beslutet kommer troligtvis överklagas. Men trots att allt alltså inte är helt klart i Tyskland börjar man nu förberedelserna på den danska sidan.

– Vi räknar med ett tysk ja, men att den juridiska processen kommer ta cirka två år. Men den tyska processen påverka ju inte vad vi kan bygga i Danmark, säger Tine Lund-Bretlau.

Fehmarnprojektet har varit kantat av förseningar och det är framförallt godkännandeprocessen i Tyskland som dragit ut på tiden. Både rederiet Scandlines som driver färjeförbindelsen mellan Rödby och Puttgarden och flera miljöorganisationer kämpat emot bygget som beräknas kosta cirka 75 miljarder svenska kronor.

Förberedelsearbetet på danska sidan ska börja i höst och 2028 är det tänkt att tunneln ska kunna tas i drift.