Beslutat i kväll

EU förbjuder engångsartiklar i plast 2021

0:25 min

EU-parlamentet har beslutat att förbjuda engångsartiklar i plast inom unionen från och med år 2021.

Förbudet rör produkter som engångsbestick, tallrikar, tops och sugrör i plast.

EU sätter också som mål att samla in 90 procent av alla plastflaskor senast år 2029.