Efter kritiken

Regeringen drar tillbaka förslag till ny terrorlag

1:37 min

Regeringen drar tillfälligt tillbaka sitt förslag att kriminalisera medlemskap i en terrororganisation.

Lagrådet anser att regeringens förslag strider mot grundlagens bestämmelser om föreningsfrihet, och därför ska förslaget arbetas om och blir därmed försenat, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Vi behöver omarbeta en del av de förslagen som i dag finns och det innebär att det kommer att ta längre tid än vad vi från början trodde.

Lagen om kriminalisering av deltagande och samröre med terrororganisation skulle enligt planerna börja gälla redan den första augusti, för att kunna användas bland annat mot återvändande IS-krigare.

Men lagrådets kritik, som kom i förra veckan, att lagförslaget strider emot grundlagen och skyddet för föreningsfrihet, gör att regeringen inte kan lägga fram lagförslaget.

– Man kan inte gå fram med lagstiftning som bedöms strida mot regeringsformen, då kommer inte domstolarna att döma efter de lagarna, säger Morgan Johansson.

Under våren kommer ett nytt lagförslag att tas fram som enligt Morgan Johansson ska förbjuda så mycket som går av deltagande i terrororganisationer.

I dag mötte Morgan Johansson den borgerliga oppositionen.

– Vi har haft en inledande diskussion, då vi har prövat en del idéer för att kunna gå fram och jag upplever att det finns en konstruktiv anda i gruppen att kunna gå så långt man kan.

Och hur mycket försening blir det?

– Ja vi kommer att kunna lägga fram ett förslag, ett omarbetat förslag, under våren och sen kommer vi att gå till Lagrådet med det så fort som möjligt, säger Morgan Johansson.