EU-valet

Partierna vill vara öppna kring lobbyism

2:32 min

Alla svenska kandidater till EU-parlamentet lovar stor öppenhet när det gäller vilka lobbyister de träffar. Det visar enkätfrågor som Ekot har ställt till partiernas fem toppkandidater i EU-valet.

Men moderaterna och kristdemokraterna vill inte lova total öppenhet och även några centerpartister och socialdemokrater har invändningar. Samtidigt lovar Socialdemokraternas förstanamn Heléne Fritzon att redovisa alla möten som handlar om uppenbar lobbyism.

– Lobbyister är ju när man har ett betalt uppdrag för att jobba med en fråga i en viss riktning, där man också har ett starkt ekonomiskt intresse. Om det är det som avses är det väldigt enkelt att svara ja på den frågan.

Problemen med gränsdragningar nämns av flera kandidater i Ekots enkät. Vad är egentligen en lobbyist? Kan det vara en privatperson som vill ha ett enskilt möte med en parlamentariker?

En annan fråga som flera tar upp är hur man ska hantera möten med till exempel oppositionella i länder som inte har ett demokratiskt styre. De kanske riskerar förföljelse om de träffar politiker i andra länder.

Men Liberalernas tredjenamn på listan, Maria Weimer är för total öppenhet och hon tror inte att sådana sällsynta specialfall blir svåra att hantera.

– Jag har själv jobbat mycket med demokratikämpar på Kuba, till exempel. För det mesta är det faktiskt så att de får ett stöd och moralisk trygghet av att ha träffat en politiker. Det ger dem skydd i hemlandet. Skulle det inte vara så måste man så klart vara försiktig i de fallen.

EU-parlamentet har ett nytt regelverk som säger att parlamentariker med viktiga lagstiftningsuppdrag måste redovisa sina möten med lobbyister. Andra ledamöter bör göra det enligt de nya reglerna.

Inom EU spelar lobbyisterna stor roll. Fler än 11 000 organisationer och över 80 000 personer finns registrerade som lobbyister i EU:s öppenhetsregister.

I Ekots enkät svarar liberaler, vänsterpartister, miljöpartister, sverigedemokrater och kandidaterna i Feministiskt initiativ alla att de är för maximal öppenhet.

Men moderaterna och några av socialdemokraterna lovar ingenting utöver det som EU:s nya regelverk kräver. Kristdemokraterna tycker att ett långtgående regelverk innebär onödiga begränsningar för de folkvalda.

– Generellt sett tycker jag att det är något positivt att man har kontakt med verkligheten och inte låser in sig i sin politikerbubbla. Därför är vi skeptiska till den typ av regelverk som misstänkliggör den här typen av möten, säger partiets förstanamn Sara Skyttedal.