Vattenskyddsområde

Var tredje dricksvattenkälla saknar viktigt skydd

1:42 min

Dricksvatten för uppemot 1,5 miljon personer saknar ett viktigt skydd – ett vattenskyddsområde. Det visar P1-programmet Kalibers granskning.

– Det finns ganska stora brister. Det är allvarligt. Det här är själva råvaran. Om råvaran är dålig då får vi problem att leverera ett säkert dricksvatten, säger Pär Dalhielm, VD branschorganisationen Svenskt Vatten.

Dricksvattnet i kranen tar vi för givet. Men under sommarens torka infördes bevattningsförbud i ett stort antal kommuner runt om i landet och ännu fler uppmanade folk att vara sparsamma med vattnet. Föroreningar har också lett till att vattentäkter stängts på olika platser i landet.

Kaliber har skickat en enkät till landets länsstyrelser. Alla 21 har svarat och det visar att nästan var tredje allmän vattentäkt, 30 procent, saknar vattenskyddsområde. Det är ett skydd för att både säkra tillgången och samtidigt förebygga föroreningar, bland annat genom att införa restriktioner för till exempel bekämpningsmedel och petroleumprodukter och annat som kan vara en risk för vattnet.

– Nu är vi på Överby vattenverk i Trollhättan.

Till vattenverket i Trollhättan kommer vatten från Göta älv och totalt 700 000 personer från Vänersborg till Göteborg får sitt vatten från älven. Där har man i tio år arbetat med att inrätta ett vattenskyddsområde för hela älven. 

Hur viktigt är det skydda vattentäkten Göta älv?

– Långsiktigt måste man vara på tå och identifiera de riskerna som finns. Det finns utöver metaller, kemikalier som vi kanske inte har koll på, en ny sak är som är kommit upp på senare år är läkemedelsrester och olika typer av bekämpningsmedel, säger Håkan Falck, utvecklingschef i Trollhättans kommun.

Att så många vattentäkter saknar vattenskyddsområden innebär att Sverige inte klarar det miljömål som är uppsatt.

Hälften av de vattenskyddsområden som finns i Sverige är gamla och inrättade före miljöbalken 1999. Det kan innebära ett svagare skydd för dricksvattentäkten och skyddsområdet behöver uppdateras.

Hur starkt är skyddet för dricksvattnet i Sverige?

– Just nu väldigt svagt av flera skäl. Många vattentäkter saknar skydd i över huvud taget, många, hälften, har gamla skydd. Jag tror faktiskt inte att det är så känt bland många att vi har livsmedel som vi får i våra kranar som i grunden faktiskt inte är skyddat från källan, säger Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten.