DRICKSVATTNET I GÄVLEBORG

Gift i vattnet i Gävle – nu ska det renas

2:07 min

Miljögiftet PFAS har hittats i Gävles dricksvattentäkt. I den senast borrade brunnen ligger halten nära Livmedelsverkets åtgärdsgräns.

Nu undersöker Gästrike Vatten hur man ska rena dricksvattnet.

– Vi ser på sikt att vi måste minska halterna av PFAS i dricksvattnet. Det gäller att titta på vilken åtgärd som är bäst just för vårt vatten. Det kan vara kolfilter eller membran. Jonbrytare finns också, säger Julia Tirén-Ström, processingenjör på Gästrike Vatten.

PFAS är ett samlingsnamn för högflourerande ämnen som finns i bland annat brandsläckningsskum och impregneringsmedel. En ny analys som SGU, Sveriges geologiska undersökningar, har gjort visar att både halter och antalet fynd av PFAS är högre i Gävle än i de andra åtta städer som ingick i undersökningen. SGU tog prover i fyra av Gästrike Vattens brunnar och hittade PFAS i alla men bedömdes inte vara alarmerande.

Men en ny brunn som Gästrike Vatten borrade nyligen i Valbo och som ännu inte har tagits i bruk visade sig ha ännu högre halter av PFAS. Om livsmedelsverket sänker sin åtgärdsgräns som planerat riskerar Gävles vatten att hamna över gränsen.

Varifrån giftet kommer vet man inte.

– Vi kan inte peka ut en specifik källa. Eftersom PFAS används i så många produkter och sprider sig så långt är det troligen många diffusa källor som bidrar till att vi hittar PFAS.

För att ytterligare förbättra skyddet för Gävles dricksvatten kommer man att utvidga vattenskyddsområdet och ändra föreskrifterna, säger Malin Delin, dricksvattenstrateg på Gästrike Vatten.

– Dom är lite svårtolkade idag, så vi vill öka tydligheten i vad man ska och inte ska göra i vattenskyddsområdet.