VÅRD

De vill hjälpa afasisjuka

1:29 min

Nu startar en afasiskola på flera platser i länet. Syftet är att sprida kunskap om sjukdomen och fånga upp människor som lider av sjukdomen.

Länsföreningen Afasi Gävleborg tillsammans med lokala afasiföreningar, Studieförbundet Vuxenskolan och kommunernas anhörigstöd startar "Afasiskolan – Att leva, inte bara överleva med afasi" på flera orter i länet.

– När man kommer hem från sjukhuset och börjar sin vardag och kanske behöver få samtal för att uttrycka vilken kris man har så har kuratorerna oftast inte kunskap om hur man bemöter någon med afasi, säger Christine Nygren från Gävleborgs Afasiförening.

Hjärnskadan afasi leder till svårighet att kommunicera i tal och skrift.