Terrorhot

Terrorbrottsutredningen försenas

1:31 min

Terroristbrottsutredningen skjuts på framtiden. Detta efter kritik från Lagrådet.

Igår kom beskedet att regeringen stoppar förslaget om deltagande och samröre med terrororganisation. Enligt justitieminister Morgan Johansson ska ett nytt förslag tas fram efter kritik från Lagrådet.

Stoppet innebär också en försening av Terroristbrottsutredningen. Den skulle ha lagts fram under fredagen och ska bland annat föreslå straffskärpningar för terroristbrott.

Terroristbrottsutredningen skulle ha presenterats under fredagen, men skjuts nu upp på grund av regeringens misslyckande med lagförslaget om förbud mot deltagande och samröre med terroristorganisationer. Lagrådets kritik: Att förslaget strider mot grundlagens skydd för föreningsfriheten, gör att regeringen stoppar förslaget. Det beskedet gav justitieminister Morgan Johansson igår kväll:

– Man kan inte gå fram med en lagstiftning som bedöms strida mot regeringsformen, då kommer inte domstolarna att döma efter de lagarna.

Ett av terroristbrottsutredningens uppdrag var att komma med förslag om straffskärpning för terroristbrott. Straffsatserna anses vara för låga och justitieminister Morgan Johansson hänvisade tidigare i vintras till utredningen vid presentationen av åtgärder mot flera olika brott kopplade till terrorism.

Utredningen ska också ge förslag om ny definiering av terroristbrott, att det ska kunna vara riktat mot en folkgrupp, inte bara som idag mot samhället i stort. Något som aktualiserades bland annat i samband med tre tidigare bombdåd i Göteborg.

Enligt Terroristutredningens sekreterare Martin Rhodin kommer besked i nästa vecka om när utredningen kan läggas fram.

Han säger att Terroristbrottsutredningen ska sammanfatta de tre lagar som nu gäller terroristbrott. Men att förslagen också ska omfatta deltagande och samröre med terroristorganisation.

Enligt Morgan Johansson kommer det att under våren i justitiedepartementet att tas fram ett nytt lagförslag som ska stämma överens med grundlagen, och föreningsfriheten, men ändå kunna straffbelägga så mycket som går av deltagande och samröre med terroristorganisation.