Skrotpremie oroar skrotarna

Den första juli höjs skrotpremien i hopp om att fler bilas ska skrotas i stället för att lämnas i naturen. Men Pelle Emanuelsson på Bildelslagret i Vänersborg säger till Radio Väst att han befarar att bilskrotarna inte ska klara av att ta emot alla bilar.
Den skrotningspremie som gällt hittills är 500 kronor - en ersättning som varit för låg för att bilägarna ska tycka att det är värt mödan att köra iväg bilen och dessutom betala en avgift till skrotningsfirman. Den nya premien är indelad i olika klasser - för en bil som är mellan 7 och 16 år blir premien 1200 kronor och bilar som är äldre än 16 år 1700 kronor, Vad skrotningsfirmorna kommer att ta betalt efter förste juli varierar, men det ligger runt en tusenlapp. På Bildelslagret i Vänersborg kommer det att kosta 1300 kronor i fortsättningen. Men Pelle Emanuelsson tycker att det är helt fel att dela in bilarna i åldersklasser. Risken är att bilägarna låter bilen stå för att åren ska gå. Då kan batterier frysa sönder och skapa miljöproblem menar Pelle Emanuelsson.