Arbetsförmedlingen

Ylva Johansson (S) missnöjd med Arbetsförmedlingens förslag

2:36 min

Trots regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna om att krympa Arbetsförmedlingen så är arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) missnöjd med myndighetens besked om att lägga ner 132 lokala kontor.

– Jag anser att generaldirektören har tagit ett förhastat beslut, vi förbereder ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att ta en helhetsbild när det gäller kontorsstrukturen och säkerställa att man inte släcker ner verksamheter i förtid, innan det finns fungerande alternativ på plats.

Vad tycker du att han borde gjort annorlunda?

– Jag har haft en dialog med honom och avrått från dagens beslut, han har ändå valt att göra det, säger Ylva Johansson (S).

Kontorsminskningen är en följd av de stora personalneddragningar som väntar på Arbetsförmedlingen, i slutet av januari varslades en tredjedel av de anställda om uppsägning. Men myndighetsledningen gör också tolkningen att kontorsminskningen är i linje med skrivelsen i fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L. Enligt den ska Arbetsförmedlingen göras om i grunden och arbetet med att förmedla jobb läggas över på externa aktörer.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill inte säga rakt ut om hon tycker att dagens besked från Arbetsförmedlingen är fel i grunden, eller om den sker för tidigt. Men betonar att Arbetsförmedlingen borde inväntat regerings formella instruktion.

Hur länge kan de vänta på besked?

– Jag bad Arbetsförmedlingen generaldirektör att vänta de få veckor tills regeringen kommer med sitt uppdrag.

Men ni har ju också haft en del tid på er att förtydliga det här, varför har ni inte gått ut med ett formellt besked tidigare?

– Jag har haft en dialog med AF:s generaldirektör och han har valt att ändå gå fram med beslut, trots att jag har avrått från det.

Men ni hade ju kunnat förtydliga det här uppdraget tidigare – varför har ni inte gjort det?

– Vi håller på och bereder ett uppdrag till Arbetsförmedlingen och det kommer bli klart inom kort.

Men kritiken tillbakavisas av Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Självklart kommer vi ta styrning av det här regeringsuppdraget och min bedömning är att vårt sätt att jobba nu stämmer väl överens med det här uppdraget, så som jag har uppfattat det.

Men när en minister säger till en generaldirektör ”vänta några veckor” – varför gör du inte så?

– Därför att jag också har en budgetsituation som är väldigt utmanande och då måste jag väga samman samtliga frågor som jag har att hantera i mitt uppdrag, säger Mikael Sjöberg.