Dyrare med Västtrafik

Det blir dyrare att resa med Västtrafik i vinter. Taxorna kommer att höjas med fem procent. Höjningen görs för att täcka det minus i kassan som Västrafik väntas få på 130 miljoner kronor. Tillexempel kommer tågkorten mellan Göteborg, Trollhättan, Vänersborg och Bohusbanans GL kort att höjas från idag 1 100 kr till 1200 Men de höjda avgifterna kommer bara täcka hälften av de 130 miljoner som fattas, resten får regionen och kommunerna betala.