Vårbudgeten

Mer pengar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

1:49 min

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna avsätter i den kommande vårbudgeten 45 miljoner kronor extra för att bekämpa våld i nära relationer.

– Vi vet att var fjärde kvinna någon gång i livet kommer att utsättas för våld i nära relationer, så det här är ett oerhört allvarligt problem. Därför är det jätteviktigt att satsa på detta, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

 Vad gör 45 miljoner kronor för skillnad?

– Det är en stor satsning och vi kan göra mycket nytta med det här pengarna. Det kan till exempel handla om att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och också till deras barn, säger hon.

Den tionde april presenterar finansminister Magdalena Andersson den första vårbudget som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har förhandlat fram gemensamt.

Ett av förslagen är alltså att avsätta mer pengar till arbetet mot våld i nära relationer. Bland annat ska Nationellt centrum för kvinnofrid - som  har till uppgift att sprida kunskap på det här området - få tio miljoner kronor extra i år.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av våra viktigaste trygghetsfrågor, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

– Varje människa ska kunna känna sig trygg i sitt eget hem, och det är klart att våldet påverkar både den som utsätts och barn på ett negativt sätt, så det här är en väldigt prioriterad fråga för regeringen och det är därför vi föreslår den här satsningen.

Ett av regeringens mål med den jämställdhetspolitik som förs är att "mäns våld mot kvinnor ska upphöra". 

– Det är ett långsiktigt arbete, men vi måste självklart ha ambitionen att det här våldet accepteras inte och våldet ska upphöra, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.