Undersökning

Fler gillar kristna värden

2:23 min

Allt fler anser att det är viktigt att samhället bygger på kristna värden. I samband med valet 2014 svarade 20 procent att det var viktigt men i valet i höstas svarade dubbelt så många att det var viktigt. Det visar en undersökning som Survey-institutet på Linnéuniversitet i Växjö gjort.

– Den visar att det är 40 procent som håller med om påståendet att man ska satsa på ett samhälle med kristna värden, säger Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap.

Det är tredje gången som Linnéuniversitetet genomför den här undersökningen strax efter ett val.

Andelen som svarar att de har en kristen identitet ligger ganska jämnt, om än något sjunkande, medan alltså de som tycker att ett samhälle bör bygga på kristna värderingar fördubblades mellan 2014 till 2018.

Andra mätningar visar att det inte har varit så högt sedan 1980-talet. Men någon religiös väckelse är det inte frågan om enligt Magnus Hagevi:

– Det intressanta är att det har ökat speciellt mycket bland människor som man kan misstänka är relativt religiöst passiva. Sådana som inte är med i något samfund, som inte går så ofta i kyrkan, eller inte alls i kyrkan. Människor som inte har någon kristen identitet, det är där ökningen är.

Vad de som svarat på enkäten menar med kristna värden framkommer inte. Men enligt Magnus Hagevi gör den här gruppen väljare delvis en annan koppling till vad kristna värden är, jämfört med dem som också uppger att de har en kristen identitet

– 2018 har sambandet med en mer invandrarkritisk opinion ökat jämfört med hur det har varit i tidigare undersökningar. Det är i större utsträckning väljare som tycker att man ska satsa på ett samhälle med kristna värden som tycker att man ska minska flyktingmottagandet.

– En tolkning av det resultatet är att det är fler som associerar kristna värden som ett ställningstagande mot invandring och också muslimsk invandring.

Stödet för kristna värden har ökat i alla partier men störst har ökningen varit hos moderata och socialdemokratiska väljare.

– I den här undersökningen har stödet för kristna värden ökat i alla partier. Minst har det ökat hos Kristdemokraterna. Min förklaring till det är att redan var stort hos Kristdemokraterna samtidigt som man har fått in del sekulära väljare.